Nie wiesz, jak zabrać się za przygotowanie rocznej oceny opisowej?
Chcesz wskazówek, co powinno się znaleźć w takiej ocenie?

 

Zapisz się i obejrzyj bezpłatnie nagranie webinaru dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dowiesz się, jak oceniać uczniów na pierwszym etapie edukacji, by zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem, a jednocześnie uwzględnić poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Po zapisie otrzymasz w prezencie dyplomy na zakończenie roku szkolnego. 

 

Dyplom na zakończenie roku szkolnego
Dyplom na zakończenie roku szkolnego
Dyplom na zakończenie roku
Dyplom na zakończenie roku
Anna Albrecht