abc
KURSY ONLINE

Roczna
i śródroczna ocena opisowa

Poradniki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Anna Albrecht

Nie wiesz, jak zabrać się za przygotowanie śródrocznej

i rocznej oceny opisowej?

Nie wiesz, co powinno się znaleźć w takiej ocenie?

Brakuje Ci odpowiednich sformułowań opisujących poszczególne edukacje?

Nie chcesz, by w kolejnych latach oceny wyglądały tak samo?

Skorzystaj z pakietów promocyjnych!

Teraz możesz mieć 2 kursy w świetnej cenie!

W kursie dotyczącym oceny rocznej znajdziesz po 3 wzory ocen do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej dla ucznia bardzo dobrego, średniego i słabego.

Natomiast w kurs dotyczący oceny śródrocznej zawiera przykłady oceny opisowej w tabelkach i do podkreślania odpowiednich umiejetności.

Oczywiście  ocenę końcoworoczną można również wykorzystać po pierwszym półroczu, zmieniając tylko zakres osiągnięć.

Dodatkowo otrzymasz miniporadnik: “Jak napisać sprawozdanie wychowawcy klas I-III” z przykładowym sprawozdaniem.

 

 

Cennik

xyz

Kurs online

Klasyfikacja śródroczna a ocena opisowa

Kurs “Klasyfikacja śródroczna a ocena opisowa w klasach I-III ” składa się z pięciu lekcji video, materiałów dodatkowych ze wzorami ocen oraz miniporadnika “Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy w klasach I-III” z przykładem sprawozdania.

Lekcja 1.

Lekcja 2.

Lekcja 3.

Lekcja 4.

Lekcja 5.

Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy w klasach I-III?

Materiały dodatkowe

Kurs online

Jak w 5 krokach przygotować roczną ocenę opisową na koniec roku szkolnego?

Kurs “Jak w 5 krokach przygotować roczną ocenę opisową na koniec roku szkolnego?” składa się z sześciu lekcji video, nagrania webinaru “Jak w 5 krokach przygotować ocenę opisową w zdalnym nauczaniu” oraz miniporadnika “Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy w klasach I-III” z przykładowym sprawozdaniem.

Wstęp

Jak w 5 krokach przygotować ocenę opisową?

Krok 1.

Analiza podstawy programowej

Krok 2.

Tworzenie planu oceny opisowej

Krok 3.

Sprawdzenie wiadomości i umiejetności, jakie osiągnęli uczniowie

Krok 4.

Przygotowanie wzorów oceny według poziomu wiedzy i umiejętności

Krok 5.

Modyfikacja oceny według indywidualnych cech i umiejętności ucznia

Po zakupie kursu (płatność on-line) otrzymasz na maila link
do platformy kursowej.

Po zalogowaniu natychmiast otrzymasz dostęp do nagrań video
i materiałów w PDF.
Potrzebujesz tylko dostępu do internetu i możesz uczyć się, gdzie chcesz:
w domu, w kawiarni czy w szkole.

Jeśli po zakupie nie otrzymasz automatycznie danych do logowania, sprawdź SPAM, a potem napisz na kontakt@szkolneinspiracje.pl

Życzę owocnej pracy!

Pozdrawiam
Anna ze Szkolnych Inspiracji