Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – wyjątkową okazję, by promować wartości takie jak empatia, szacunek i dobroć w naszych szkołach. To idealny moment, aby zainspirować uczniów do wykazywania się życzliwością poprzez różnorodne, kreatywne aktywności. Oto kilka pomysłów, które mogą wzbogacić ten dzień i uczynić go niezapomnianym doświadczeniem dla dzieci.

 

1.Kącik pozdrowień

Stwórz w klasie „Kącik pozdrowień”, gdzie uczniowie mogą pisać i zostawiać notatki z pozytywnymi wiadomościami dla swoich kolegów, nauczycieli czy pracowników szkoły. To prosty sposób na rozpowszechnianie miłych słów i pozytywnej energii.

 

2.Warsztaty tworzenia kartek

Zorganizuj warsztaty, na których uczniowie będą mogli tworzyć ręcznie robione kartki z pozdrowieniami. Następnie mogą je wręczyć wybranym osobom w szkole lub w domu.

Kartki na Dzień Życzliwości i Pozdrowień można przygotować również online np. w Canvie.

Kartki na Dzień Życzliwości i Pozdrowień

3.Drabina Uprzejmości

Zaproponuj „Drabinę Uprzejmości” – wizualną reprezentację różnych poziomów uprzejmości. Uczniowie mogą „wspinać się” po drabinie, wykonując różne życzliwe działania, takie jak pomaganie kolegom, dzielenie się przyborami szkolnymi czy wyrażanie wdzięczności. Każde pozytywne działanie pozwala uczniowi awansować na kolejny szczebel drabiny, co wzmacnia motywację do bycia uprzejmym i życzliwym na co dzień.

Jak zorganizować zabawę „Drabina Uprzejmości”?

 1. Przygotowanie drabiny:
  Stwórz dużą drabinę na plakacie lub tablicy, z wyraźnie oznaczonymi szczeblami.
 2. Definiowanie zadań:
  Wymyśl proste „Zadania Uprzejmości”, które dzieci mogą wykonywać w ciągu dnia. 
 3. Wspólne działanie:
  W Dniu Życzliwości i Pozdrowień uczniowie mogą otrzymać listę zadań do wykonania. Za każde wykonane zadanie, uczniowie otrzymują naklejkę lub znacznik, którym oznaczają swój postęp na drabinie.
Drabina uprzejmości

Przykłady „Zadań Uprzejmości”

 • Podziękowanie: Znajdź okazję, by podziękować komuś w szkole – nauczycielowi, koleżance/kolegi, pracownikowi szkoły – za coś, co dla Ciebie zrobili.
 • Komplement: Powiedz komuś z klasy coś miłego, na przykład pochwal jego/jej pracę, ubranie lub zachowanie.
 • Pomoc innym: Zaoferuj pomoc koleżance/koledze, który ma trudności z zadaniem lub potrzebuje wsparcia w innej formie.
 • Dzielenie się: Podziel się czymś ze swoimi rówieśnikami – może to być przybór szkolny, książka lub przekąska.
 • Zachowanie ciszy: Bądź szczególnie uważny/a na zachowanie ciszy, gdy jest to wymagane, np. podczas czytania w klasie lub pracy nad zadaniem.
 • Uprzejme słowa: Używaj uprzejmych słów i zwrotów takich jak „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, kiedy jest to stosowne.
 • Słuchanie: Aktywnie słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj i pokaż, że zależy Ci na tym, co ta osoba ma do powiedzenia.
 • Porządek: Pomóż w utrzymaniu czystości i porządku w klasie, np. przez posprzątanie pomocy po zajęciach lub ustawienie stolików i krzeseł.
 • Pozdrowienia: Aktywnie pozdrawiaj ludzi w szkole, pokazując, że zauważasz ich obecność i cieszysz się z ich towarzystwa.
 • Wyrażanie wdzięczności: Na zakończenie dnia podziel się z kimś, co dzisiaj sprawiło Ci radość lub za co jesteś wdzięczny/a.

Te zadania są proste do wykonania, ale mają wielkie znaczenie w budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie i promowaniu kultury życzliwości i szacunku.

Podsumowanie zabawy:

Na koniec dnia nauczyciel przeprowadza podsumowanie, omawiając wykonane zadania i rozmawiając o tym, jakie uczucia i obserwacje, towarzyszyły uczniom podczas ich wykonywania. Można pochwalić całą klasę za zaangażowanie i podkreślić ważność uprzejmości w codziennym życiu. 

4. Dzień Komplementów

Wybierzcie dzień, w którym każdy uczeń wybierze inną osobę, której będzie miał za zadanie powiedzieć coś miłego. Może to być komplement dotyczący charakteru, osiągnięć lub nawet po prostu uprzejme słowo.

 

5. Łańcuch Życzliwości

Stwórzcie w klasie „Łańcuch Życzliwości”, składający się z kolorowych ogniw, na których uczniowie mogą napisać dobre uczynki, jakie wykonali lub jakich doświadczyli. Każdy dobry uczynek dodaje nowe ogniwo do łańcucha, wizualizując rozprzestrzenianie się życzliwości.

Łańcuch Życzliwości

6. Zabawa w Detektywa Dobrych Uczynków

W tej zabawie uczniowie wcielają się w rolę detektywów, których zadaniem jest odnajdywanie i dokumentowanie dobrych uczynków wykonywanych przez ich rówieśników. Może to być pomoc w nauce, udzielenie wsparcia, czy nawet uśmiech. Na koniec dnia detektywi dzielą się swoimi obserwacjami, co pomaga wyróżnić i docenić pozytywne zachowania w klasie.

 

7. Życzliwości w scenkach

Zachęć uczniów do przygotowania krótkich scenek, w których będą przedstawiać różne sytuacje związane z życzliwością i dobrymi manierami. To nie tylko świetna zabawa, ale także sposób na praktyczne uczenie się, jak zachować się w różnych sytuacjach społecznych.

 

8. Ściana Życzliwości

Stwórzcie w klasie „Ścianę Życzliwości”, na której uczniowie mogą umieszczać zdjęcia, rysunki lub wypowiedzi na temat życzliwości. Będzie to wizualne przypomnienie o ważności bycia życzliwym dla innych.

6. Łamigłówki słowne w Learning Apps

Łamigłówki słowne związane z życzliwością to świetny sposób na rozwijanie słownictwa związanego z pozytywnymi zachowaniami i wartościami.

Oto lista słów, które mogą być użyte w tego typu ćwiczeniach:

 • Uprzejmość
 • Empatia
 • Szacunek
 • Tolerancja
 • Cierpliwość
 • Dobroć
 • Współczucie
 • Szczerość
 • Akceptacja
 • Optymizm
 • Dzielenie
 • Wdzięczność
 • Wyrozumiałość
 • Wsparcie
 • Słuchanie
 • Gościnność

Te słowa mogą być przedstawione w formie rozsypanych liter, które uczniowie będą musieli ułożyć tak, aby utworzyły poprawne wyrazy.

To nie tylko ćwiczenie językowe, ale także okazja do dyskusji na temat znaczenia tych słów i ich roli w codziennym życiu.

Przejdź do ćwiczenia – Learning Apps

6. Memory – Pozdrowienia

„Memory – Pozdrowienia” to edukacyjna gra, która łączy naukę pozdrowień w różnych językach z rozpoznawaniem flag narodowych. Uczestnicy muszą dopasować karty z pozdrowieniami do odpowiednich flag krajów, z których te pozdrowienia pochodzą.

Materiały:

 • Zestaw kart z flagami różnych krajów.
 • Zestaw kart z pozdrowieniami w językach odpowiadających tym krajom.

Przykłady par kart:

 • karta z flagą Hiszpanii i karta z napisem „Hola” (hiszpański)
 • karta z flagą Francji i karta z napisem „Bonjour” (francuski)
 • karta z flagą Włoch i karta z napisem „Ciao” (włoski)
 • karta z flagą Niemiec i karta z napisem „Hallo” (niemiecki)
 • i tak dalej dla różnych krajów europejskich.

Przebieg gry:

 1. Przygotowanie: Karty są mieszane i układane rewersem do góry na płaskiej powierzchni.
 2. Rozgrywka: Gracze na przemian odkrywają po dwie karty, próbując znaleźć dopasowanie między pozdrowieniem a flagą kraju.
 3. Znalezienie pary: Jeśli gracz znajdzie parę, zabiera te karty. Jeśli karty się nie zgadzają, są ponownie odwracane rewersem do góry.
 4. Zakończenie gry: Gra kończy się, gdy wszystkie pary zostaną znalezione. Wygrywa osoba, która zgromadzi najwięcej par.

Gra ta nie tylko rozwija pamięć wzrokową i umiejętność koncentracji, ale także uczy dzieci języków obcych oraz kształtuje świadomość międzynarodową poprzez rozpoznawanie flag. Dodatkowo, poprzez połączenie pozdrowień z flagami, dzieci uczą się szacunku i zainteresowania innymi kulturami, co jest kluczowym elementem życzliwości w globalnym kontekście.

Memory-pozdrowienia

Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień w szkole oferują wyjątkową okazję do nauczania i celebracji wartości takich jak życzliwość, empatia i wzajemny szacunek. Poprzez angażujące i różnorodne aktywności, takie jak „Drabina Uprzejmości” czy „Ściana Życzliwości”, uczymy dzieci, że ich działania i słowa mają znaczenie. Te działania mogą nie tylko wzbogacić doświadczenie edukacyjne, ale również przyczynić się do budowania pozytywnej kultury szkolnej, gdzie życzliwość jest ceniona i praktykowana każdego dnia.

UWAGA! Niespodzianka!

Pobierz PDF  z materiałami na Dzień Życzliwości i Pozdrowień >> Materiały

Inne propozycje na Dzień Życzliwości i Pozdrowień dla młodszych dzieci znajdziesz w artykule >> Dzień Życzliwości.

 

Anna Albrecht

2
0
Would love your thoughts, please comment.x