„Co jest ważne przy tworzeniu oceny opisowej na koniec roku szkolnego?”

Pobierz prezenty i zaświadczenie udziału.

Skorzystaj z kursu online

„Jak w 5 krokach przygotować ocenę opisową na koniec roku szkolnego”

z przykładowymi ocenami dla klasy 1, 2, i 3 oraz sprawozadaniem wychowawcy.