Zebranie z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mogą zdobyć cenne informacje na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości. Wspólny cel powinien zjednoczyć obie strony i służyć wzajemnemu wspieraniu się w działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Opinie, a także oczekiwania rodziców są bezcenną informacją dla nauczyciela i powinny służyć poprawie jakości jego pracy. Ważne jest bowiem stosowanie jednolitych zasad postępowania i uzupełnianie wartości oraz przekonań dzieci wyniesionych z domu.

Dobrze poprowadzone przez nauczyciela spotkanie może zaowocować w przyszłości nie tylko uzgodnieniem i ujednoliceniem działań wychowawczych oraz zastosowanie form pomocy w trudnych sytuacjach, ale będziemy też mogli liczyć na pomoc rodziców w zakresie organizowania imprez szkolnych i klasowych, a także na miłą atmosferę podczas zebrań z rodzicami.

 

Zebranie z rodzicami

 

Dlaczego rodzice nie chcą uczestniczyć w zebraniach szkolnych?

 

 1. Zebrania odbywają się w godzinach pracy lub zaraz po pracy – rodzice są zmęczeni i myślą o obowiązkach, które czekają na nich w domu.
 2. Nie chcą brać udziału w wyborze Rady Rodziców – dodatkowe obciążenie.
 3. Mają kłopot ze znalezieniem opieki dla swoich pociech podczas zebrania.
 4. Obawiają się, że usłyszą o dziecku niemiłe rzeczy – uwagi na temat zachowania i niepowodzeń w nauce.
 5. Spotkania odbywają się we wszystkich klasach jednocześnie – rodzic, mając więcej niż jedno dziecko w szkole, ma kłopot z decyzją.
 6. Denerwują się, że trzeba znowu płacić składki.
 7. Rodzice nie czują się komfortowo, bo nauczyciel traktuje ich z góry i nie liczy się z ich zdaniem.

 

Dlaczego nauczyciel traktuje zebranie z rodzicami jako zło konieczne?

 

 1. Podobnie jak rodzice, ma swoją rodzinę, z którą chcą spędzić czas.
 2. Nie czuje się dobrze w publicznych wystąpieniach.
 3. Obawia się, że będzie postrzegany jako osoba mało kompetentna i narazi się na krytykę rodziców.
 4. Frustruje go całkowita niechęć rodziców do współpracy.
 5. Często jest zmęczony, gdy np. na początku roku szkolnego, czy pod koniec semestru, wszystkie popołudnia ma zajęte.
 6. Czasami nauczyciel nie widzi sensu i nie wie, w jakim celu prowadzi zebranie.

 

Jak sprawić, by zebranie nie było tylko przykrym obowiązkiem (zarówno dla nauczyciela jak i rodzica)?

Rodzice podczas wywiadówek chcą się dowiadywać o swoim dziecku dobrych rzeczy, tak by mogli wyjść uśmiechnięci i w dobrym nastroju oraz zachęceni do pracy wychowawczej z dzieckiem. Nie chcą być rozliczani i czuć się jak na przesłuchaniu w sądzie. Musimy dać szansę rodzicom podjęcia efektywnej i przyjaznej współpracy, bo przecież nasz cel jest wspólny. Nauczyciele natomiast oczekują pomocy, ponieważ radzenie sobie ze wszystkimi sprawami klasowymi nie jest zadaniem łatwym.

 

zebranie z rodzicami-jak się przygotować?

 

 

Od czego zacząć?

 

   I.  Zaplanowanie i przygotowanie zebrania z rodzicami

 1. Określamy temat, cel, miejsce, termin i czas trwania spotkania.
 2. Zawsze przygotowujemy plan zebrania, aby nie tylko móc z góry przewidzieć jego czas trwania, ale także zaplanować kolejność poruszanych tematów i niczego nie pominąć. Musimy też zostawić czas na pytania rodziców oraz sprawy bieżące. Nie ma nic gorszego, niż skakanie z tematu na temat.
 3. Pamiętaj, aby z wyprzedzeniem poinformować rodziców o dacie i godzinie zebrania, nawet jeśli terminy spotkań są stałe.
 4. Nie improwizuj. Przygotuj się merytorycznie do wszystkich zagadnień. Wcześniej sprawdź i dopytaj wszystkich szczegółów przekazywanych informacji. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne!
 5. Podziel informacje na ogólne – przeznaczone dla wszystkich oraz tylko dla zainteresowanych rodziców.
 6. Opracuj niezbędne materiały, które chcesz wykorzystać na zebraniu np. ankiety. Możesz skrócić czas trwania spotkania i część komunikatów przygotować na kartkach, np. informacje dotyczące organizacji roku szkolnego (święta, ferie, inne dni wolne od zajęć).
 7. Przygotuj salę, w której odbędzie się spotkanie. Zadbaj o estetyczne dekoracje i wyeksponuj prace dzieci.

II. Przeprowadzenie spotkania

 1. Bądź odpowiednio wcześniej, aby rodzice nie musieli na ciebie czekać.
 2. Daj do zrozumienia, że wspólnym celem nauczyciela i rodziców, jest dobro dziecka.
 3. Staraj się wytworzyć przyjazny i naturalny klimat, utrzymuj miły wyraz twarzy, właściwą postawę ciała oraz ciepłą modulację głosu.
 4. Twoje wypowiedzi powinny być zwięzłe, spójne, a jednocześnie klarowne, jasne i zrozumiałe dla każdego. Dbamy o dynamikę spotkania i unikamy monotonii.
 5. Rozpocznij zebranie od życzliwych i sympatycznych uwag o zespole klasowym. Poinformuj o sukcesach i osiągnięciach.
 6. Uważnie słuchaj propozycji i pytań rodziców.
 7. Na początku możesz inicjować działania, ale z czasem daj szansę na realizację pomysłów rodziców.
 8. Udzielaj informacji na temat postępów w nauce i zachowania dzieci w sposób konstruktywny. Pamiętaj, że najpierw mówisz o problemie, sposobach ich rozwiązania, a dopiero na koniec wskazujesz, jaka powinna być rola rodzica.
 9. Gdy musisz przekazać rodzicowi nieprzyjemne informacje, zrób to w sposób rzeczowy, bez okazywania negatywnych emocji i zawsze w cztery oczy np. po zebraniu.
 10. Jeżeli wywiąże się dyskusja, zawsze staraj się, aby zakończyła się konstruktywnymi wnioskami.

 

Przykładowy plan pierwszego zebrania z rodzicami

 

 1. Powitanie, przedstawienie się.
 2. Wybór protokolanta (opcjonalnie).
 3. Prośba o podpisanie listy obecności.
 4. Przedstawienie statutu, regulaminów, procedur:
 • głównych elementów Podstawy Programowej lub wymagań edukacyjnych w danej klasie;
 • statutu szkoły – m.in. ważniejszych praw i obowiązków ucznia;
 • szkolnego oraz przedmiotowego systemu oceniania – w tym szczegółowe sposoby oceniania bieżącego oraz semestralnej i rocznej ocenie opisowej;
 • szkolnego oraz propozycji klasowego programu wychowawczo-profilaktycznego (do zatwierdzenia przez rodziców);
 • przedstawienie realizowanych programów i projektów, planowanych konkursów innych imprez szkolnych, proponowanych wyjść do kina, teatru itp.
 • omówienie zasad odbierania dzieci: np. w sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich nad dzieckiem jednego z rodziców – konieczność dostarczenia odpowiednich dokumentów;
 1. Uzyskanie pisemnej zgody:
 • na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej – czyli na udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwłaszcza w ramach PPP – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania, rehabilitację;
 • na spożywanie owoców i warzyw oraz picie mleka;
 • na wykorzystanie wizerunku dziecka;
 • na przetwarzanie danych osobowych;
 • na uczęszczanie na lekcje religii;
 • akceptacja regulaminu wypożyczania podręczników;
 1. Wybór klasowej Rady Rodziców 
 • Warto wybrać skarbnika klasy.
 • Należy podać informację o zebraniu szkolnej Rady Rodziców.
 1. Ustalenie wysokości składek klasowych. Ustalenie przeznaczenia. 
 2. Nawiązanie do bezpieczeństwa dzieci – Przychodzenie i powrót ze szkoły, monitoring.
 3. Zebranie lub uaktualnienie danych rodziców i dzieci.
 4. Komunikaty:
 • godziny pracy świetlicy, biblioteki, czytelni, pedagoga, psychologa szkolnego;
 • cena obiadów, sposoby płatności i godziny wydawania posiłków;
 • prośba o:

– bieżące dostarczanie opinii i orzeczeń dzieci; – o dostarczenie zwolnień z religii (etyki) oraz wychowania fizycznego; – o przyniesienie zdjęcia do legitymacji (kl. I);

 • informacje na temat zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, logopedycznych i rehabilitacji.
 • spis lektur
 • nazwiska nauczycieli uczących w tej klasie
 • informacje dotyczące organizacji roku szkolnego (święta, ferie, inne dni wolne od zajęć).
 1. Ustalenie preferowanej formy kontaktu z nauczycielem:
 • Kontakt z nauczycielem -jaki? (mailowy, telefoniczny, przez wiadomości w dzienniku elektronicznym)
 • Podanie godzin i terminów konsultacji.
 1. Pytania rodziców.
 2. Pożegnanie.

Kolejne zebrania oczywiście wyglądają podobnie, ale więcej czasu musimy poświęcić na omówienie osiągnięć i sukcesów dzieci, sprawy bieżące klasy, a także pedagogizację rodziców. Nie mniej jednak zasady planowania i sposóba zachowania nauczyciela pozostają bez zmian. Napisz w komentarzu, jakie jeszcze ważne sprawy poruszasz na zebraniu z rodzicami?

 

 

Pozdrawiam

Anna Albrecht

szkolne-inspiracje

 

 

 

12
0
Would love your thoughts, please comment.x